Konsert på Elverum

Vi er invitert til å delta på konsert i Elverum
Tidspunkt er ikke endelig.
Mer informasjon kommer så snart det foreligger.

Arrangør: LEIRETS DAMER
: Elverum
Tid: sndag 31. mars