Alt 1

alt1

Vi småpiker på 1. ALT,

er korets pepper og salt.

Vi styrer fra midten,

og tenker litt dithen,

at vi burde helst fått betalt.

Unni

Unni Henriksen

Unni spilte i Nittedal og Hakadal

janitsjar. Høsten 1991 la hun

klarinetten på hylla, børstet støv av

stemmebåndene, og begynte i Caldera.

Inger Beate

Inger Beate Bjerkholt

Inger Beate har sunget i Sinsen skoles

pikekor, i Caldera fra 1994 til 1996,  og

kom tilbake for fullt høsten 2001.

KatrineY2

Katrine Yvohn Gromsrud

Katrine sang i Nittedal barne- og

ungdomskor fra 1992 - 2004. I Caldera

fra 2003 - 2004 og kom tilbake

for fullt høsten 2009.

Wenche 150

Wenche Reime Hansen

Wenche er tidligere walthornspiller

i Nittedal og Hakadal  Janitsjar.

Høsten 2015 tok hun skrittet over til

korverdenen og begynte i Caldera.

Stine_150

Stine Roen

Stine flyttet til Åneby høsten 2015 og
 
begynte i Caldera våren 2016.
 
Hun har tidligere sunget i Jevnaker
 
ungdomskor.  Caldera har nå fått med
 
seg en ekte hadelending og nok en syngende
 
lærer i sine rekker.
ingunn3

Ingunn Beckstrøm

Ingunn hadde hatt en pause

fra kor i noen år, men våren

2018 fant hun heldigvis frem

til Caldera.

Mathilde2

Mathilde Aas-Torkildsen

Mathilde er tidligere sanger i

Nittedal barne- og ungdomskor.

Hun har også vært sanger i studentkoret

ved Høgskolen i Sogn- og Fjordane.

Høsten 2018 entret hun Caldera sine rekker.

HeidiR1 (2)

Heidi Rognlien

Heidi startet i Caldera høsten 2018

og fant seg heldigvis for til rette i Caldera.