Sopran 2

andresopraner

I koret vi er de små svaner.

Vi kakler og skriker som traner.

Når stemmen blir hes, vi piper et yes.

Slik er det med 2. SOPRANER.

.

Heidi

Heidi Sandmo Kristoffersen

Heidi er en av initiativtakerene til koret

og har vært medlem siden oppstarten i 1986.

Hun er tidligere sanger i Slattum

pikekor og Nittedal Ten Sing.

Turid

Turid Granheim Bøhn

Turid har også sunget i

Slattum pikekor før hun

begynte i Caldera våren 1998.

Hege

Hege Nordstrøm

Hege er tidligere sanger i

Slattum pikekor og har vært

medlem i Caldera siden

våren 2000.

Nina

Nina Lehne Kværnerud

Nina har sunget i pikekoret til

Østenstad kirke og i Cordis

Vocalis.  Hun begynte i Caldera

våren 2010.

Ingrid

Ingrid Blom

Ingrid er tidligere sanger i Slattum skole-

og ungdomskor (1974 - 1985), og har

vært sanger i Caldera siden høsten 2010.

Julia

Julia Henriksen

Julia er fra Glasgow, men bosatt

i Nittedal. Hun har vært sanger i

flere korprosjekter før hun høsten

2012 begynte i Caldera.

Bjørg Hexeberg (fotograf)

Stine Marie Helmersen

Stine er også tidligere sanger i

Nittedal barne- og ungdomskor.

Våren 2016 var hun klar for kor igjen

og entret Calderas rekker.

Mai-Helén Myhre Carlsen

Mai-Helén har en sangkarriere som solist.

Høsten 2018 entret hun våre rekker

Hun er også tidligere medlem av

Nittedal og Hakadal Janitsjar