Sopran 2

andresopraner

I koret vi er de små svaner.

Vi kakler og skriker som traner.

Når stemmen blir hes, vi piper et yes.

Slik er det med 2. SOPRANER.

.

Heidi

Heidi Sandmo Kristoffersen

Heidi er en av initiativtakerene til koret

og har vært medlem siden oppstarten i 1986.

Hun er tidligere sanger i Slattum

pikekor og Nittedal Ten Sing.

Turid

Turid Granheim Bøhn

Turid har også sunget i

Slattum pikekor før hun

begynte i Caldera våren 1998.

Hege

Hege Nordstrøm

Hege er tidligere sanger i

Slattum pikekor og har vært

medlem i Caldera siden

våren 2000.

Nina

Nina Lehne Kværnerud

Nina har sunget i pikekoret til

Østenstad kirke og i Cordis

Vocalis.  Hun begynte i Caldera

våren 2010.

Ingrid

Ingrid Blom

Ingrid er tidligere sanger i Slattum skole-

og ungdomskor (1974 - 1985), og har

vært sanger i Caldera siden høsten 2010.

Julia

Julia Henriksen

Julia er fra Glasgow, men bosatt

i Nittedal. Hun har vært sanger i

flere korprosjekter før hun høsten

2012 begynte i Caldera.

MaiHelen4

Mai-Helén Myhre Carlsen

Mai-Helén har en sangkarriere som solist.

Høsten 2018 entret hun våre rekker

Hun er også tidligere medlem av

Nittedal og Hakadal Janitsjar

 

Bianca (2)

Bianca Körber

Vårsemesteret 2020 fant Bianca veien til Caldera,

etter 6 måneder i Norge mestrer hun norsk og helt sikkert

Caldera sitt repertoar.

Bjørg Hexeberg (fotograf)

Stine Marie Helmersen

Permisjon vår 2020
Stine er også tidligere sanger i

Nittedal barne- og ungdomskor.

Våren 2016 var hun klar for kor igjen

og entret Calderas rekker.