Styret i Caldera 2020

styret

Leder: Silje Johansen Engebretsen

Nestleder: Mari Nysæther

Kasserer: Heidi Rognlien

Styremedlem: Madelen Therese Berg

Styremedlem: Mai-Helén Myhre Carlsen

Styremedlem: Mathilde Aas-Torkildsen

Kontaktinfo:

Leder: calderakor@gmail.com

Dirigent: abhenrik@gmail.com

Komiteer og verv

Revisor: Wenche Reime Hansen

Valgkomite: Kari Mette Sem Glømmi, Julia Henriksen og Monica Andersen

Noteforvalter: Tone Aarefjord

Webansvarlig: Unni Henriksen

Reise- og sosialkomite: Jorun Håby Hafel, Nina Lehne Kværnerud og Ingunn Beckstrøm

PR-komite: Jannecke Jensen, Katrine Yvohn Gromsrud, Heidi Kristoffersen og Bergljot Øyrehagen Geist

Oppstillingsansvarlig: Anne Karin Måløy

Stemmekontakter

S1: Tove Hafel

S2: Heidi Kristoffersen

A1: Wenche Reime Hansen

A2: Jannecke Jensen