Historie

historie1

Caldera ble stiftet i 1986, med forholdsvis lavt medlemstall. Koret slet i tillegg med å få mannlige medlemmer og det ble derfor fort bestemt at det skulle være et rent damekor.

 

Navnebytte i 2010:

I korets 25. år tok vi steget og endret navn! I løpet av de siste årene hadde ønsket om et navnebytte vokst blant flertallet av korets medlemmer. En navneendringsprosess er en lang, og til tider smertefull prosess. Korets identitet skulle beholdes, og medlemmenes tilhørighet til koret måtte forbli uendret. Navnebytte ble en prosess som pågikk i flere år. Vårt nye navn ble Caldera, et navn vi synes passer til koret og et navn som kan knyttes til Nittedal. En caldera oppstår som regel etter et stort vulkanutbrudd. Når magmakammeret under vulkanen tømmes kollapser landmassene over og det dannes en ringformet forsenkning som kan være flere kilometer i diameter. Det meste av midtre og hele søndre Nittedal ligger i en caldera. Nittedalscalderaen er en av flere calderaer i Oslofeltet. Den er 10 km i diameter og ble dannet i perm, dvs. for 250—300 milliner år siden. Kanten av calderaen strekker seg langs vestsiden av Holterkollen i øst, rett nord for stasjonsområdet på Rotnes i nord og til Grorud og Grefsen i sør. En caldera setter spor etter seg, den er solid og fjellstø og i aktive perioder spruter det energi av den. Dette er noen av de egenskapene som, gjennom flere år, har vært korets målsetting. I tillegg syntes vi at ordet hadde en fin klang!

Som et ledd i navnebyttet fremsto vi med ny logo, ny layout på hjemmesiden og et navn vi var stolt av!

 

Tidligere navn :

Vårt tidligere navn  "Kor Uten Navn" ble til ved en tilfeldighet. Det skjedde da dirigenten skulle melde koret på et arrangement der hun måtte oppgi et kornavn. Hun sa som sant var at koret ennå ikke hadde noe navn - og ba arrangøren kalle oss for ”Kor uten navn”. Dette fikk Nittedals lokalavis Varingen snusen i, og opplyste i en artikkel at nå hadde bygdas damekor fått navnet ”Kor Uten Navn”.