Sopran 2

andresopraner

I koret vi er de små svaner.

Vi kakler og skriker som traner.

Når stemmen blir hes, vi piper et yes.

Slik er det med 2. SOPRANER.

.

Heidi 2

Heidi Sandmo Kristoffersen

Heidi er en av initiativtakerene til koret

og har vært medlem siden oppstarten i 1986.

Hun er tidligere sanger i Slattum

pikekor og Nittedal Ten Sing.

Hege

Hege Nordstrøm

Hege er tidligere sanger i

Slattum pikekor og har vært

medlem i Caldera siden

våren 2000.

Nina

Nina Lehne Kværnerud

Nina har sunget i pikekoret til

Østenstad kirke og i Cordis

Vocalis.  Hun begynte i Caldera

våren 2010.

Bjørg Hexeberg (fotograf)

Cecilie Stenersen

Cecilie sang i Gjøvik barnekor og

Gjøvik Ungdomskor i perioden 1983 til

1993, og i Caldera i perioden 2002 til 2009.

Høsten 2014 kom hun tilbake til oss :)

Kristin Roset

Kristin Juchelka Roset

Kristin er opprinnelig fra Hallingdal

men har bodd i bygda vår i 5 år. Hun har

noe tidligere sangerfaring fra kor.

Mette 2[1]

Mette Strømsø

Mette fant veien til Caldera etter et innlegg på

sosiale medier. Hun har  foreløpig liten erfaring

med kor, men det skal vi gjøre noe med.