Styret i Caldera 2023

Styret i Caldera 2023

Leder: Silje Johansen Engebretsen

Nestleder: Cecilie Stenersen

Styremedlem: Madelen Therese Berg

Styremedlem: Jannecke Jensen

Styremedlem: Nina Lehne Kværnerud

Kontaktinfo:

Leder: calderakor@gmail.com

Dirigent: abhenrik@gmail.com

Komiteer og verv

Revisor: Wenche Reime Hansen

Valgkomite: Malin Elisabeth Øygard

Webansvarlig: Jannecke Jensen

Choir Mate-ansvarlig: Cecilie Stenersen 

PR-komite: Nina Lehne Kværnerud og Madelen Therese Berg

Oppstillingsansvarlig: Anne Karin Måløy

Sibelius filer skriving/korrekturlesing: Ingunn Beckstrøm og Wenche Reime Hansen. Tone Aarefjord får også opplæring i Sibelius.

Stemmekontakter

S1: Tove Hafel

S2: Heidi Kristoffersen

A1: Ingunn Beckstrøm

A2: Jannecke Jensen